Một cuộc khảo sát người tiêu dùng gần đây về việc lựa chọn các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong cuộc sống hàng ngày đang mở ra rất nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất kinh doanh trong việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất các sản phẩm an toàn.

Cuộc khảo sát người tiêu dùng về nhu cầu và tìm kiếm các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho kết quả:

  • 48% người tiêu dùng đánh giá các sản phẩm tốt cho sức khỏe hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ
  • 74% luôn cẩn trọng khi tìm hiểu các nhãn hàng dinh dưỡng
  • 79% chủ động tìm kiếm các sản phẩm có chứa các thành phần tốt cho sức khỏe
  • 40% sẵn sàng trả thêm tiền cho các thực phẩm sạch

khảo sát nhu cầu thực phẩm nông nghiệp hữu cơ sạch

  • Đến cuối năm 2016, toàn quốc chỉ có gần 100 địa chỉ cung cấp thực phẩm an toàn được chứng nhận
  • Năm 2016, có 50 địa phương đã xây dựng được gần 4000 chuỗi sản phẩm an toàn
  • Quy mô nền nông nghiệp: 13,8 triệu hộ nông dân, 78 triệu mảnh ruộng
  • Số doanh nghiệp nông nghiệp ít ỏi.

Từ những con số trên, có thể thấy rằng người dân Việt Nam đang ngày càng quan tâm đến chất lượng và an toàn trong việc sử dụng các thực phẩm cho gia đình. Trong khi nguồn cung ứng hiện tại đang không đủ cung cấp, đây chính là cơ hội để các nhà sản xuất kinh doanh phát triển và mở rộng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp hữu cơ và nền nông nghiệp công nghệ cao.

Category: Diễn đàn

Tags: , , , , , , , ,