Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp đã mang đến nhiều thành tựu cho nền kinh tế nước nhà. Mặc dù vậy, nông nghiệp công nghệ cao ở nước ta vẫn còn đang gặp phải rất nhiều thách thức, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Nông nghiệp công nghệ cao

Nguồn vốn đầu tư

Khó khăn lớn nhất mà ngành nông nghiệp chất lượng cao đang gặp phải là thu hút được vốn đầu tư cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi, đào tạo công nhân, tiêu thụ sản phẩm,…

Ước tính, ngoài chi phí vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng, giống, đào tạo người lao động,… muốn thành lập và phát triển trang trại chăn nuôi ở mức quy mô vừa phải theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao thì chi phí sẽ gấp 4 lần – 5 lần so với việc xây dựng trang trại chăn nuôi mô hình truyền thống. 1ha nhà kính có đầy đủ hệ thống tưới nước, phun sương, bón phân được tự động hóa theo công nghệ của Israel cần ít nhất khoảng từ 10 – 15 tỉ.

Thực tế hiện nay ở nước ta, việc đầu tư vốn cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao còn khá hạn chế. Vốn đầu tư mới chỉ đáp ứng một phần yêu cầu. Số lượng doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao chiếm phần rất nhỏ trong tổng số doanh nghiệp trên cả nước (khoảng 1,01%). Hơn nữa tỉ trọng vốn FDI vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam luôn thấp. Chính vì vậy thiếu hụt vốn đầu tư đang là một khó khăn, rào cản lớn trong việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao.

Nguồn nhân lực

Sản xuất nông nghiệp  công nghệ cao đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cao, có hiểu biết về khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, nguồn nhân lực có chuyên môn, đào tạo ở nước ta hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp còn rất hạn chế so với những yêu cầu hội nhập và phát triển. Trình độ thấp của người lao động đã ảnh hưởng lớn đến việc tập cận khoa học công nghệ. Đặc biệt, ở những vùng miền có nền kinh tế kém phát triển, còn nhiều khó khăn thì đây là rảo cản lớn trong việc xây dựng quy mô của một nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Quy hoạch đất đai

Việc quy tụ đất đai và tập trung ruộng đất còn chậm. Ở nhiều địa phương, các vị trí thuận lợi thường xây dựng các hệ thống dịch vụ, đặc biệt là các khu công nghiệp. Hơn nữa, đất đai cho việc sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có chính sách quy tụ để mở rộng sản xuất, xây dựng nông trang cho phép sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Thị trường tiêu thụ

Sản phẩm nông sản theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu thụ trên thị trường còn hạn hẹp, khả năng cạnh tranh kém cả trong và ngoài nước mà chưa thực sự tương xứng với chi phí đầu tư. Trên thị trường quốc tế, phần lớn nông sản ở Việt Nam chưa tạo dựng được thương hiệu, giá trị gia tăng thấp.

Hoạt động khoa học – công nghệ giữa tỉnh thành trong nước chưa liên kết chặt chẽ. Tại nhiều địa phương việc xây dựng các kế hoạch hợp tác tổ chức giữa cá nhân nghiên cứu khoa học với tổ chức, cơ quan thực hiện dự án còn rời rạc. Vì vậy, thực hiện triển khai với lên kế hoạch dự án còn nhiều bất cập.

 

Category: Diễn đàn

Tags: , , ,